Категории

Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати

Във връзка с изпълнение на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2014 – 2020 г./ и заповед №З- 187/01.03.2018г. на Кмета на община Правец  Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати съгласно Приложение №2. Няма недопуснати до събеседване кандидати.

  • Списък на допуснати кандидатиПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?