Категории

Семинар на тема "Гражданско образование" в рамките на изпълнение на Дейност 4На 23.01.2020 г. в град Правец бе проведен семинар на тема „Гражданско образование” в рамките на изпълнение на Дейност 4: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
Неговата подтема бе „Отличителни убеждения и практики на етническите малцинства”, а целта на семинара е - изграждане на по-добра самооценка и уважение към другите.         

Пред участниците в семинара бе представена презентация, която съдържаше следните пунктове:
- Кратка история на ромите през вековете.
- Значение на традициите за ромите.
- Ромски обичаи.
- Ромски занаяти – забравени и такива, които все още се практикуват.
- Задачи във връзка с интегриране на ромите.
- Позитивни и иновационни средства, допринасящи за изграждане на по-добра самооценка и уважение към другите.
- Ползите от застъпване на мултикултурни и интеркултурни елементи в образователната система.

Бе проведена дискусия, обхващаща следните въпроси:
1. Знаете ли добри практики за ромска интеграция?
2. Кои са най-големите пречки за ромската интеграция?
3. Какви мерки според Вас трябва да се приложат в общността за насърчаване на интеграционните процеси?

За проведения семинар бе изготвен специализиран материал по темата „Отличителни убеждения и практики на етническите малцинства”. Лицата получиха екземпляри от специализираните материали. На семинарът присъстваха 20 лица, родители на деца/участници в настоящия проект/, педагози, социални работници, представители на НПО както други заинтересовани лица, които могат да окажат въздействие върху процесите в местната общност.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?