Категории

Първи семинар от цикъла "Училище за родители" се проведе в село Осиковица


На 09.10.2019 г. в с. Осиковица , община Правец се проведе първия семинар от обучителния цикъл „Училище за родители“ в рамките на изпълнение на дейност 5 по проект  „Правец- среда за активно социално приобщаване”, финансиран по договор № BG 05М9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР. Темата на семинара бе „Подобряване на родителските умения за грижата за децата като превенция  на последствията от социално неглижиране“ с цел да се повиши родителския капацитет на участниците чрез развитие на базови умения за ефективно родителство.


В обучението взеха участие 60 родители от деца и ученици от етническите малцинства от община Правец. Обучителната програма  цели да подкрепи родителите в изпълнението на тази роля, като се развият техните умения за общуване, доверие и приемане на детето.

По време на обучението се застъпиха темите за родителството като отговорност за правилното емоционално и психично развитие на детето, какви са потребностите на родителите, защо е важно образованието.

На участниците в семинара бе преставена презентация със следните акценти:

• Емоционално-социално развитие на детето през ранно детство
• Отговорно родителство или родителска отговорност
• Родителски стилове и детско поведение
• Какво е това „НЕГЛИЖИРАНЕ“? Липса на адекватна грижа за детето!
• Разпространени твърдения по отношение
на родители и деца
• Начина на общуване с детето – основен фактор в емоционалното и социално  развитие
• Искате добри деца?
Станете добри родители!
• Как образованието помага на вашето дете?
Създадените информационни материали: Емоционално и социално развитие на детето, Отговорно родителство или родителска отговорност, Как да бъдем добри родители? бяха на разположение на присъстващите . Всички те получиха работни материали, включващи папка, химикалка, работни листа, диплянка и специализирани материали по темата.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?