Категории

Информиране на потребителите, ползващи услугите на „Центъра за семейно консултиране и подкрепа- Правец” за противоепидемичните мерки срещу COVID 19

Информиране на потребителите, ползващи услугите на „Центъра за семейно консултиране и подкрепа- Правец” за противоепидемичните мерки срещу COVID 19

Екипа от медицински специалисти и социални работници, работещи по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец“ изготвиха информационни материали с полезни съвети за предпазване от заразяване с COVID 19. Брошурите съдържат информация  какви мерки да спазват, за да намалят риска от заразяване, как да ограничат предаването на корона вируса, за правилно  поддържане хигиена на ръцете и ограничаването на контактите. Медиаторите по проекта предоставиха материалите на семействата при спазване на изискванията на дейностите при извънредно положение.

Консултациите на специалистите продължават по телефон, за да не се прекъсва връзката и за да подкрепят семействата в неравностойно положение в тази ситуация. Наред с общите теми, те дават своите съвети и насоки за предпазване от заразяване и стриктно спазване на противоепидемичните мерки срещу COVID 19.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?