Категории

"Обществена трапезария" за още 10 нуждаещи се в Правец

"Обществена трапезария" за още 10 нуждаещи се в Правец

Още 10 жители на град Правец и село Разлив, изпаднали в тежка социална и финансова ситуация, от 13.04.2020 г. са включени в „Обществена трапезария“. Те получават храна от Домашния социален патронаж с допълнително отпуснати средства от Фонд „Социална закрила“. Преди това ползвателите на тази услуга бяха 50.
Още 10 жители на град Правец и село Разлив, изпаднали в тежка социална и финансова ситуация, от 13.04.2020 г. са включени в „Обществена трапезария“. Те получават храна от Домашния социален патронаж с допълнително отпуснати средства от Фонд „Социална закрила“. Преди това ползвателите на тази услуга бяха 50.
Във връзка с обявеното извънредно положение и предвид непрекъснато усложняващата се епидемиологична обстановка, както и с цел спешното отговаряне на потребностите на обществото, в рамките на 18 работни дни лица от застрашени, рискови групи, ще се възползват от възможността да получат топъл обяд.
Предоставянето на услугата се осъществява при спазване на всички необходими хигиенни и противоепидемични мерки, с цел ограничаване и предотвратяване на евентуални рискове за персонала и потребителите.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?