Категории

ОТГОВОРНОСТТА ДА СИ РОДИТЕЛ

ОТГОВОРНОСТТА ДА СИ РОДИТЕЛ


Готови ли сме да поемем отговорността да сме родители? Наясно ли сме какво се иска от нас, какви навици и умения трябва да получи нашето дете? Как нашето поведение влияе на поведението на децата ни?

Това са само част от основните теми за формиране и развитие на родителски умения  за възпитание на децата , като превенция на рисковете от образователна и социална дезинтеграция, по които  работи екипа на дейност 5 „ Работа с родителите от етническите малцинства“ по проект „Правец- среда за активно социално приобщаване“.
Под формата на групови сесии и индивидуални консултации, педагозите и психолога обсъждат и дискутират с родителите какво означава да бъдеш отговорен родител, как поведението на родителите влияе на поведението на децата, за родителите и образованието.

С прилагането на тренинг процеса като форма на интерактивно учене и включените в него дискусионни методи  и игри с педагогически и психологически потенциал, се работи за разпознаване на образованието като основен фактор , който може да подобри социалния статус на ромите и да даде основата за по-добро бъдеще на децата, конкурентно способност на пазара на труда и социално включване. Родителите са тези, които имат най-голямо влияние и са модели за подражание на децата от детството до порастването. За да са отговорни децата, те трябва да растат в среда с ясни правила. Това, че са изпратили детето на училище, не ги освобождава от отговорност спрямо неговото образование. Придобиването на навици за учене е отговорност на самите родители. На родителите се предоставят брошури и листовки, изготвени от екипа с подбрани достъпни съвети как да си създадат семейни правила, какво трябва да знаят за училището, какво очакват учителите от родителите и др. Все повече родители преодоляват своите притеснения и се включват активно в дискусиите и игрите.

Проявяват интерес към темите и желание за промяна на начина им на живот. Всички желаят по-добро бъдеще на своите деца. Ако следват съветите на специалистите, то тяхното желание ще се постигне.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?