Категории

ЦСКП Правец – индивидуално консултиране на потребителите по време на епидемична обстановка

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

 

По време на ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19, въведени в началото на месец април, специалистите от ЦСКП Правец провеждаха основно своята дейност на терен или като индивидуални консултации.
Спазвайки всички превантивни мерки, социалните работници, медиаторите и медицинските специалисти провеждаха по предварително изготвен график консултации с потребителите, чрез работа на терен и обход на рисковите райони, където се осъществява индивидуална работа с родители, които не полагат достатъчно грижа за техните деца, с цел създаване на добра семейна среда, изпълнение на родителските отговорности и подобряване на родителските умения, семейно планиране, търсене на работа, мотивация за включване на децата в образователния процес, споделяне на проблеми и търсене на решения и други.
Осъществява се подкрепа на родителите и развиване на техните умения, нагласи и знания за осигуряване на най-благоприятна социална среда за опазване на здравето и насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата, справяне със специфичните нужди и проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и развитието на деца до 7 годишна възраст.
Специално внимание специалистите отделят на отговорността за осигуряване на физиологични потребности на детето и необходимите здравни грижи.

 

 

 

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?