Категории

Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати

Във връзка с изпълнение на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2014 – 2020 г./ Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати:
1.За позиция Социален работник - Ивеа Бориславова Димитрова

Дата на провеждане: 28 май 2021 г. от 9,30 ч.
Място на провеждане: по телефона
Общинска администрация-Правец, пл.”Тодор Живков”№6

Няма недопуснати до събеседване кандидати.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?