Категории

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

 • Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информацияПреглед
 • Заявление - декларация за необходимост от подкрепа с безплатна храна за обяд и съпътстващи меркиПреглед
 • Кметът на община Правец сключи договор за още един социален проект „Грижа в дома“ - 06.12.2023 г.Преглед
 • Обявление за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на грижа в домаПреглед
 • Обявление за прием на заявления от кандидат – потребители за достъп до грижа в домаПреглед
 • Приложение - 4 - Списък на лица, които са допуснати до интервю за работа по проект „Грижа в дома в община Правец”Преглед
 • Приложение - 4а - Списък на лица, които са недопуснати до интервю за работа по проект „Грижа в дома в община Правец"Преглед
 • Списък на лица, които са кандидатствали за работа по проект „Грижа в дома в Община Правец”Преглед
 • Окончателен списък на лица, които са одобрени за работа по проект „Грижа в дома в Община Правец”Преглед
 • Кметът на община Правец сключи договор за още един проект по ПРЧР 2021-2027, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ - 25.01.2023 г.Преглед
 • Обявление за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на Грижа в дома - 02.03.2023 г.Преглед
 • Обявление за прием на заявления от кандидат – потребители за достъп до Грижа в дома - 02.03.2023 г.Преглед
 • Комисията за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в община Правец“ обявява допуснатите до събеседване кандидати - 08.03.2023 г.Преглед
 • Списък на лица, които са допуснати до интервю за работа по проект „Грижа в дома в община Правец” - 08.03.2023 г.Преглед
 • Списък на лица, които са кандидатствали за работа по проект „Грижа в дома в община Правец” - 08.03.2023 г.Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?