Категории

Как община Правец подпомага ранното детско развитие на малките деца които са в риск и не достигат пълния си потенциал?

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

 

 

Храната и битовите условия са важен фактор за развитие на детето, но по - важна е емоционалната подкрепа на родителите, за правилното им емоционално и психическо развитие. Това, което преживяват децата през тези ранни години, има дълготрайно влияние не само върху индивидуалното им благополучие през целия живот, но и върху бъдещето на техните общности и общества“- с това започна сесията на психолога с родители от с. Джурово.

Центъра за семейно консултиране и подкрепа - Правец периодично провежда сесии с родители и деца от рискови общности с цел подкрепа на родители за насърчаване развитието на децата в ранна детска възраст – от 3 до 7 години. Психолог и социален работник разясниха на родителите какви умения трябва да придобиват децата през различните етапи на развитие и как на практика родителите могат да стимулират тези процеси. Показаха на родителите как да подпомагат развитието на децата си, като за целта им бяха предоставени предварително подготвени работни листа с теми, подходящи за различни възрасти, флумастери, ножички, цветна хартия и др. Даваха указания, отговаряха на въпроси, съветваха. Малките деца учат повечето уроци, чрез играта. Именно тя стои и в основата на изграждането на социалната компетентност. Всички дейности, които дават възможност на детето да използва своята креативност и въображението си са подходящи за тази възраст и ще подпомогнат развитието на познавателните умения, които за в бъдеще ще може да използва при възникването на проблеми. „Физическото, познавателното и емоционалното развитие на децата може да изостане сериозно, ако мозъците им не се стимулират още от най-ранна възраст.“ С тези думи към родителите, специалистите завършиха сесията.

Проекта се осъществява по ОП РЧР и се финансира от Европейския социален фонд.

Септември, 2022 г.

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?