Категории

Роля на храненето за здравето, растежа и развитието на децата до 3-годишна възраст – поредица от групови сесии с потребителите на ЦСКП Правец

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

 
 

 

 

Храненето е основен фактор, определящ здравето, растежа и развитието на децата. В ранна детска възраст се изграждат хранителни навици, възпитават се нагласи за вкус към определени храни. Създаването на здравословен хранителен модел в ранна възраст е база за намаляване в бъдеще на риска от редица хронични заболявания: сърдечно-съдови, диабет, остеопороза и др.

По проект Център за семейно консултиране и подкрепа Правец , с потребителите на услугата „ Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” , педиатъра проведе поредица от групови сесии на тема „ Роля на храненето за здравето, растежа и развитието на децата до 3-годишна възраст“ с потребители на ЦСКП . Сесиите протекоха във вид дискусия , относно полезни и вредни храни, както и съставянето на дневно меню, съобразно възрастта на децата. По този начин родителите сами стигат до изводите за начина на хранене на своите деца. Важен акцент се поставя на вредите от неправилно хранене в ранна детска възраст. Сесиите завършват с практически препоръки за здравословно хранене на кърмачетата, препоръки за правилен хранителен режим в зависимост от възрастта на детето и предоставяне на информационни материали. Чрез този вид занимания се осъществява една от целите на услугата „ Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”, а именно обучение по здравословна хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди на детето.

Ноември, 2022 г.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?