Категории

Домашните посещения на медицински специалисти в общността като превенция на детските заболявания м.02.2023

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

 
 

 

Здравните специалисти в ЦСКП Правец обхваща бъдещи родители и родители с бебета, насочена към подобряване на майчиното и детското здраве, включително чрез гарантиране на достъп до качествени здравни грижи по време на бременността и след родовия период.

Основна дейност са консултациите и домашните посещения за повишаване знанията и подобряване уменията на родителите за особеностите на бебето и малкото дете в етапа на ранно детско развитие, превенция на здравето на малкото дете и нормите на развитие, профилактика на инфекциозните заболявания, основни инфекциозни заболявания, фактори, влияещи за появата на хроничните неинфекциозни заболявания и др.

Медицински специалисти ежеседмично извършват домашни посещения при бебета и малки деца в семейства от затворени общности. Те следят за общото развитие на бебето и на майката след раждането. Наблюдават здравното, физическо и психическо развитие на бебето, консултират родителите относно храненето, дневния режим и личната хигиена на бебето, информират ги за необходимостта от имунизирането.

Важен елемент от интервенцията е запознаване на родителите в разпознаване на симптоми за изоставане в развитието и усложненията, за които те трябва да потърсят помощ от специалист. Домашните посещения като част от директната работа със семействата показват своята ефективност чрез създадените отношения на доверие, споделяне и взаимодействие между семейството и екипа, което доведе до реална позитивна промяна в живота на някои от тях. Все по-често младите майки проявяват интерес и се възползват от практичните съвети на специалистите.

 

Февруари, 2023 г.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?