Категории

Комисията за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в община Правец“ обявява допуснатите до събеседване кандидати.

Във връзка с изпълнение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, проект BG05SFPR002-2.001-0028- С01“Грижа в дома в община Правец” и заповед № З-624/06.12.2022 г. на Кмета на Община Правец, комисията за подбор на персонала обявява допуснатите до събеседване кандидати съгласно Приложение № 4.

  • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ:Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?