Категории

Летни занимания за бъдещите първокласници предлага Центъра за семейно консултиране и подкрепа Правец.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” 

 

Летни занимания за бъдещите първокласници редлага Центъра за семейно консултиране и подкрепа Правец. 
 

През месец август, по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец”- дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, в Правец, Осиковица и Джурово ще се проведат организирани занимания за деца, на които им предстои да постъпят в първи клас. Целта на заниманията е адаптиране на бъдещите първокласници в новата учебна среда и дневен режим в училище, създаване на позитивна нагласа за предстоящите промени. Дейностите, водени от педагози, ще подготвят детето за това какво му предстои – колко време ще е заето, какви ще бъдат задълженията му в училище, какво ще учи.

За осъществяване на дейностите са осигурени на всяко дете необходимите учебни пособия и материали, както и закуска.

 

Юли 2023 г.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?