Категории

Практики по ранно детско развитие в ЦСКП Правец

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” 

 

Практики по ранно детско развитие в ЦСКП Правец
 

Медицински специалисти, медиатори и социални работници от ЦСКП Правец ежедневно оказват подкрепа за родителството и полагане на отзивчиви родителски грижи, като извършват домашни посещения, индивидуални консултации и групови сесии със семейства с бебета и малки деца от затворени общности.

Целта на интервенцията е консултиране и развиване на практически умения за грижа за децата, следят за ранно откриване на децата, които имат допълнителни потребности или са в риск от затруднения в развитието, както и за улесняване на достъпа до услугите, закрилата и подкрепата, от които те се нуждаят. Медицинска сестра и акушерка следят за общото развитие на бебето и на майката след раждането, предоставят практически насоки за здравето, кърменето и храненето, стимулирането на развитието на децата, както и други въпроси, свързани с позитивното родителство. Наблюдава се здравното, физическо и психическо развитие на бебето, консултации относно храненето, дневния режим и личната хигиена на бебето, имунизации. Родителите се обучават как да правят масажи, упражнения и стимулации. Домашните посещения като част от директната работа със семействата показват своята ефективност чрез създадените отношения на доверие, споделяне и взаимодействие между семейството и екипа, което доведе до реална позитивна промяна в живота на някои от тях. Все по-често младите майки проявяват интерес и се възползват от практичните съвети на специалистите. Връзките, отношенията и грижите в семейната среда са определящи за емоционалното развитие на бебето и малкото дете, а оттук и за неговото социално и интелектуално развитие

Април, 2023

   

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?