Категории

СЪОБЩЕНИЕ

18 Януари 2022 Източник: Община Правец видяна 181 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Г-Н ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
Г-Н РУМЕН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
Г-Н МАРИН ТОДОРОВ ИВАНОВ
Г-ЖА ИВАНА КОЛЕВА ПЕТКОВА
Г-ЖА ПЕТЯ СТАМЕНОВА РАДЕВА
Г-ЖА ПАВЛИНА ЦАНКОВА ИВАНОВА
Г-ЖА НИКОЛИНА ЦАНКОВА ИВАНОВА

Уведомявам Ви, че със заповед № З-735/14.12.2021г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 58030.505.7284, по кадастралния план на гр. Правец, собственост на наследниците на Стамен Вълков Лютов.
Заповедта се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.
От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?