ДГ "Слънце", с.Осиковица обявява свободно работно място за учителка

13 Ноември 2017 Източник: Община Правец видяна 640 /

ДГ “Слънце", с.Осиковица, община Правец
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
ДЛЪЖНОСТ:  учител детска градина
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:  1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01.11.2017 г.
МЯСТО НА РАБОТА:  ДГ "Слънце",  село Осиковица,  община Правец
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър, магистър; полувисше
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: предучилищна педагогика , детски учител
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: 1- 3 години
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно 8 часа
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- Заявление за заемане на длъжността
- Професионална автобиография
- Копие от документа, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
- Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/
- Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/
- Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
- Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
В СГРАДА НА:  ДГ „Слънце", с.Осиковица, ул."Гурко"36, община Правец до 20.11.2017 г.
Телефон: 0879496121  Мая Илиева


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?