Категории

ДГ „Здравец“, гр.Правец обявява свободно работно място

18 Ноември 2020 Източник: Община Правец видяна 144 /

ДГ „Здравец“ обявява свободно работно място за длъжността пом.готвач/готвач в детска градина :
I Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността:
1. Участва във всички операции по първична обработка на продуктите за ястия в кухнята.
2. Размразява,измива,почиства и нарязва плодове,зеленчуци,месо,субпродукти и риба.
3. Спазване на технологичните режими за първична обработка на продукти.
4. Извършва хигиенизиране на помещенията в кухненския блок,машините,съоръ-женията и посудата.
5. Поддържа доброто хигиенно ниво на работното си място.
6. При необходимост изпълнява и други задачи,възложени във връзка с изпълне-ние на работата.
II Необходимите документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие (свободна форма);
2. Копие от документ за придобито образование и професионална квалификация
3. Автобиография;
4. Копие на лична карта
III Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ“Здравец“, от 8:30 часа до 17:30 часа
Лице за контакти: Силвия Станева
Телефон за контакти: 0879496119
Срок за подаване на документите: 18.12.2020 година

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?