Категории

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 28.08.2020

01 Септември 2020 Източник: Община Правец видяна 331 /

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 28.08.2020г.

1. Учители, общообразователни учебни предмети в прогимназиален етап - природни науки, информационни технологии, БЕЛ, физическо възпитание и спорт, английски език, възпитател занималня    Ботевград     Висше
2. Старши учител, общообразователен учебен предмет в начален етап     Ботевград     Висше
3. Педагогически съветник    Ботевград     Висше
4. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап -БЕЛ, руски език    с.Разлив     Висше
5. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  - БЕЛ    с.Разлив     Висше
6. Помощник-възпитател     с.Разлив     Средно
7. Учител, подготвителна група     с.Разлив     Висше
8. Учител, детска градина     с.Джурово     Висше
9. Чистач/ Хигиенист     Правец    Без образование/ Начално
10. Монтажник, електронни елементи     Ботевград     Средно

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В АРМИЯТА:
1. Младши експерт III в сектор "Проектиране на електрически системи"    София    Висше (бакалавър по специалности: A41"Енергийини  машини и съоръжения", "Електроенергетика", "Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността", "Промишлени топлотехнически апарати и системи"
2. Младши експерт III в сектор "Проектиране на електрически системи"     София    Висше (бакалавър по специалност от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

ОБЯВЕНИТЕ МЕСТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗАЕТОСТ
може да намерите на:http://eures.bg/

Забележка: Информация за актуалността на посочените работни места се получава от трудовите посредници на място във филиала в Правец или на телефон: 07133 / 62-095

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?