До собствениците на домашни кучета

28 Февруари 2018 Източник: Община Правец видяна 309 /
До собствениците на домашни кучета

Общинска администрация на община Правец, уведомява всички собственици на домашни кучета, че съгласно изисквания на Закона за ветеринарно медицинската дейност имат следните задължения:
1. Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване;
2. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.
3. Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото на дефекация;
4. При извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
5. Да разхождат кучета с повод, а агресивните кучета с намордник;
6. Да не се разхождат кучета по детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.
7. Всеки собственик на домашно куче има задължението да извърши административна регистрация в общинска администрация Правец или кметство на съответното населено място, в което живее.
Срокът за Административна регистрация и пререгистрация е 31 март 2018г.

При неизпълнение на задълженията, собственикът на домашно куче подлежи на глоба в размер от  50 до 500 лв., съгласно ЗВМД.

Общинска администрация Правец


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?