Инвестиционно намерение гр. Правец

04 Януари 2019 Източник: Община Правец видяна 145 /

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (ОВОС) (загл. изм. ДВ бр. 3 от 2006г.)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
гр. Правец, пл. „Т. Живков”, №6
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
 "РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ГРОБИЩЕН ПАРК - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБРЕДЕН ДОМ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА АЛЕИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ОГРАДА И СТЕНА ЗА УРНИ,
В УПИ I, КВ. 149 ОТ РП НА ГР. ПРАВЕЦ,
/ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ/"

За контакти : инж. Боряна Найденова - Директор на дирекция СА тел.07133/4888;

Писмени становища и мнения се приемат и в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?