Кампания за регистриране на кучета

09 Февруари 2018 Източник: Община Правец видяна 298 /

Общинска администрация Правец напомня, че срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2018 год.
Регистрацията и пререгистрацията се извършва в Общинска администрация Правец или кметствата по населените места.
Регламентираната такса, определена от ОбС Правец е в размер на 10 лв.
Административната регистрация се извършва след представяне на следните документи:
1. Заявление за регистрация - по образец.
2. Ветеринарно медицински паспорт.
3. Квитанция за платена регистрация за притежаване на куче.
!! При регистрация на ловни кучета и др. със специално значение- при регистрация се представя и документ, удостоверяващ целта за използване на кучето, издаден от специализираните инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.)

От такса се освобождават собственици на:
- Кучета на хора с увреждания;
- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
- кучета, използвани от Българския червен кръст;
- кастрирани кучета;
- ловни кучета;

Административната регистрация на всяко домашно куче е задължителна по Закона за ветеринарно- медицинската дейност. За повече информация – на имейл obshtina@pravets.bg или на сайта на община Правец.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?