ОА Правец обявява свободно работно място - Вътрешен одитор

04 Септември 2019 Източник: Община Правец видяна 96 /

Вътрешен одитор на община правец
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, минимална образователна степен - „бакалавър”;
• минимален професионален опит - 1 година.
• да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
• да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежава валиден международнопризнат сертификат за вътрешен одитор.

Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg.
За повече информация на тел: 07133/4896.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?