Община Правец обявава конкурс за подбор на персонал

31 Март 2020 Източник: Община Правец видяна 25 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1, обявява конкурс за подбор на персонал за изпълнение на проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”- учител клуб „Знам и мога“ и педагог-сътрудник клуб „Знам и мога“.


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?