Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

24 Юли 2019 Източник: Община Правец видяна 153 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1, удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 30 август 2019 г. на кандидатите по Проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” за изпълнение на Дейност 2 „Включване в заетост” по проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”-за позиции „работник в озеленяването“ и „трудов медиатор“.Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?