Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

13 Ноември 2019 Източник: Община Правец видяна 224 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- Компонент 1, обявява конкурс за подбор на персонал за изпълнение на Дейност 3 „Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги” по проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”- 1 медиатор


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?