Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

21 Ноември 2019 Източник: Община Правец видяна 298 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1, удължава срока за подаване на документи до 17,00 часа на 22 ноември 2019 г. на кандидатите по Проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” за изпълнение на Дейност 3 „Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги” -за позиция „медиатор“ .


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?