Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

27 Март 2020 Източник: Община Правец видяна 72 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1, удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 13 април 2020 г. за подбор на персонал за длъжностите педагог-сътрудник в ОУ”Любен Каравелов”-с.Осиковица.


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?