Категории

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

06 Януари 2021 Източник: Община Правец видяна 186 /

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Правец в качеството си на бенефициент по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1 за реализиране на проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”обявява конкурс за подбор на кандидати за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация „Работник в озеленяването”

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?