Категории

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

31 Май 2021 Източник: Община Правец видяна 132 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- Компонент 1, обявява конкурс за подбор на персонал за изпълнение на Дейност 2 „Включване в заетост” по проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”- „работник в озеленяването“ .

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?