Категории

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

31 Май 2021 Източник: Община Правец видяна 223 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 обявява конкурс за подбор на персонал за изпълнение на Дейност “Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?