Категории

Община Правец обявява свободни работни места

04 Септември 2020 Източник: Община Правец видяна 380 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА


Психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция Правец
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: висше;
• Образователно-квалификационна степен: бакалавър;
• Специалност: ”Психология”;
• Стаж по специалността се счита за предимство.
За повече подробности по отношение на позицията – тел. 0887 33 75 11
Медицинска сестра в социална услуга – 2 бр.
Изисквания за заемане на длъжността
• Образование – полувисше, висше, степен специалист, специалност „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”;
• Професионална област – не се изисква;
• Стажа и опита се считат за предимство.

Трудотерапевт
Основна цел на длъжността
• Отговаря за организирането и провеждането на трудотерапията с потребителите на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за стари хора - функционална, битова, занимателна, развлекателна, индустриална, обучение в самообслужване.
Изисквания за заемане на длъжността
• Образование – средно без изисквания за специалност.

Оперативен дежурен
Основна цел на длъжността
• Осигуряване на пропускателния режим в сградата на общинската администрация и други дейности, свързани с извънредни с организацията на работа в общинската администрация.
Изисквания за заемане на длъжността
• Образование: средно
• Добро физическо и психическо здраве, оперативност, съобразителност, емоционална устойчивост и поведенчески контрол;


Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на e-mail: obshtina@pravets.bg в срок до 15.09.2020 година.
За повече информация на тел: 07133/4896.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?