Общинска администрация Правец търси да назначи временно изпълняващ длъжността Директор на ДГ "Звънче" с.Джурово

24 Септември 2020 Източник: Община Правец видяна 133 /

Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър";
2. Професионално направление – да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител";
3. Професионален опит – 5 години учителски трудов стаж. Трудов договор с лицето ще бъде сключен на основание чл.68, ал.1, т.4 от КТ / за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс/.
Необходими документи:
1. Копие на диплом за завършено образование;
2. Копие от трудова книжка удостоверяваща професионален опит;
3. Декларация по приложен образец.

Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg
Краен срок за подаване на документи- 15.10.2020г.
За повече информация на тел: 07133/4896.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?