Oбщо събрание на СНЦ "МИГ Ябланица Правец"

14 Януари 2019 Източник: Община Правец видяна 174 /
Oбщо събрание на СНЦ "МИГ Ябланица Правец"

Покана
Управителния съвет на СНЦ "МИГ Ябланица Правец", на основание чл. 28, ал.2 от устава на сдружнието,
свиква общо събрание на 11.02.2019г. от 10:00ч. в заседателната зала на МИГ - гр. Ябланица, ул. "Мико Петков" 1-3

Дневен ред:
1. Приемане на доклад за работата на МИГ Ябланица Правец за 2018г.
2. Приемане на финансов доклад за 2018г.
3. Приемане на индикативен план за работа на МИГ за 2019г.
4. Приемане на финансов план за изпълнение дейностите на МИГ за 2019г.
5. Организационни
Материалите са на разположение на членовете на ОС в офиса на МИГ.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?