Категории

ОБЯВА

26 Юли 2022 Източник: Община Правец видяна 211 /

На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от ЗОС в съответствие с влязъл в сила ПУП – ПР, одобрен с Решение №213/22.12.2021 г. на ОбС-Правец за
реализиране на обходна улица по ПУП-ПР на гр. Правец от новопроектирана о.т. 2002 до о.т.123 от действащия план за регулация на гр. Правец, и на
основание Решение № 101 от 24.06.2022 г. на ОбС – Правец, Община Правец открива процедура за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи
се в землището на гр. Правец, община Правец, област Софийска

Списък от файлове

  • ОБЯВА Отчуждаване обходна улица гр.ПравецСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?