Категории

ОБЯВА

04 Август 2022 Източник: Община Правец видяна 293 /

Общинската служба по земеделие - ПРАВЕЦ уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69, ал.1 и заявления по чл. 70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ в землищата на гр. Правец, с.Разлив, с.Правешка Лакавица, с.Калугерово, с.Своде, с.Осиковска Лакавица, с.Осиковица, с.Джурово, с.Видраре с.Равнище и с. Манаселска река, за стопанската 2022 – 2023г.

Регистрите се намират в ОСЗ ПРАВЕЦ.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2022 г.

Общинска служба по земеделие ПРАВЕЦ

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?