Категории

ОБЯВЛЕНИЕ

19 Май 2022 Източник: Община Правец видяна 66 /

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 обявява конкурс за подбор на персонал за изпълнение на:
ДЕЙНОСТ „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ НА ДЕЦАТА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ “ за следните длъжности:
I. ПЕДАГОГ – 3 бр.
II. ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ – 3 бр.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?