Категории

Обявление на Предварителен проект на генерален план за организация на движението на град Праве

23 Април 2021 Източник: Община Правец видяна 70 /

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 във вр. с чл. 15 от Наредба № 1 от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, уведомявам всички заинтересовани лица, че Кмета на Община Правец открива производство по издаване на общ административен акт.
Генералният план за организация на движението на град Правец се изработва с цел да се реализира комуникационно-транспортна схема на град Правец. същият следва да обхване цялата територия на града, както и всички транспортни комуникации, обслужващи движението на пътните транспортни средства, линиите за обществен превоз на пътници, транзитното и товарното движение, пешеходното и велосипедното движение и паркирането.
Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от АПК, заинтересованите лица могат да участват в производството по издаване на административния акт – предварителен проект на Генерален план на организация на движението на град Правец, чрез представяне на писмени предложения и възражения .
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на всички заинтересовани лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид в деловодството на Община Правец на адрес: 2161, Правец, Община Правец, пл. “Тодор Живков“ №6 или на e-mail адрес: obshtina@pravets.bg

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Правец на основание чл.66, ал.1 от АПК и да бъде поставено на информационното табло на община Правец.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Правец или от публикувания предварителен проект на Генерален план на организация на движението на град Правец, приложен към настоящото обявление.

Настоящата обява е публикувана на 23 април 2021год. (петък).

 

Списък от файлове

  • Обяснителна запискаСвали файл
  • Предварителен проект на генерален план за организация на движението на град ПравецСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?