Обявление на проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2020 година

14 Ноември 2019 Източник: Община Правец видяна 317 /

ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 ГОДИНА И ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ“, „ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПО“ И „ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?