Категории

ОУ "Васил Левски" гр.Правец обявява свободно работно място

02 Август 2021 Източник: Община Правец видяна 184 /

Свободно работно място
ДЛЪЖНОСТ: учител начален етап
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01.09.2021г.
МЯСТО НА РАБОТА: ОУ "Васил Левски"
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: начална училищна педагогика
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не
ДРУГИ: с предимсто: образование магистър и трудов стаж по специалността
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявление за заемане на длъжността
Професионална автобиография
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
Свидетелство за съдимост (ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение) /копие/
Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение) /копие/ Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 02.08.2021г.
ДО: 27.08.2021г.
В СГРАДА НА: ОУ "Васил Левски", град Правец, община Правец
АДРЕС: бул. "Трети март" №30
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 07133/3096 или 0879448146
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 28.07.2021г.
ДАТА НА ОБНОВЯВАНЕ: 28.07.2021г.
Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?