Покана за обществено обсъждане

13 Април 2018 Източник: Община Правец видяна 248 /

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ

„ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП „ДГС БОТЕВГРАД”

На основание чл.90, ал.2 от НАРЕДБА №18 за инвентаризация и планиране в горските територии, съобщава на всички заинтересовани лица, че се организира обществено обсъждане на на предложения за приемане „Горскостопански план за горските територии, собственост на община Правец в териториалния обхват на ТП „ДГС Ботевград”.
Общественото обсъждане ще се проведе на 26.04.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на І етаж на Общинска администрация на община Правец, площад „Тодор Живков“ №6.
Проектът на ГСП, и всички приложения и материали към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Правец, площад „Тодор Живков“ № 6, стая №105, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа, както и на официалния сайт на Община Правец - www.pravets.bg.
Вашите писмени предложения и препоръки във връзка с проекта, може да отправяте всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане, както и по време на същото, в сградата на Общинска администрация Правец или на e-mail: obshtina@pravets.bg


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?