Категории

Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнението на бюджета за 2020г. на Община Правец

03 Септември 2021 Източник: Община Правец видяна 59 /

П О К А Н А за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнението на бюджета за 2020 г.  на Община Правец

             На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 43 ал. 3 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Председателят на Общински съвет Правец организира обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнението на бюджета за 2020г.  на Община Правец.

            Отправям покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

            Общественото обсъждане ще се проведе неприсъствено в съответствие с разпоредбите на Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

            Вашите мнения, препоръки и въпроси може да изпращате на електронната поща на общината obshtina@pravets.bg, както и да входирате писмено в деловодството на Община Правец, най-късно до 17,00 часа на 16.09.2021 година /четвъртък/.

Мненията, становищата и въпросите отправени чрез имейл или входирани писмено в деловодството ще бъдат отразени в протокола за обсъждането.          

ЕМИЛИЯ ЦАЙКОВА  /п/

Зам.-Председател на Общински съвет - Правец

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?