Категории

Покана за публично обсъждане на Проект за Бюджет 2021

04 Февруари 2021 Източник: Община Правец видяна 242 /

ПОКАНА

Публично обсъждане на проект на Бюджет 2021 г. на Община Правец.

Кметът на Община Правец Г-н Румен Гунински, на основание чл. 84 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Правец и Решение № 10/28.01.2021 г. на Общински съвет Правец, кани жителите на община Правец, бизнеса, неправителствени организации, второстепенни разпоредители с бюджет, читалищни настоятелства и всички заинтересовани лица на Публично обсъждане на проект на Бюджет 2021 г.
Общественото обсъждане ще се проведе присъствено на 11.02.2021 година /Четвъртък/ от 10:30 часа в зала Правец на община Правец /вход откъм пешеходната зона/, пл. "Тодор Живков" №6, при спазване на всички противоепидимични мерки.
За всички, които няма да имат възможност да присъстват на обсъждането и във връзка с Решение № 10/28.01.2021 г. на Общински съвет Правец, Вашите коментари по проект на бюджет за 2021 г., може да изпращате на електронната поща на общината obshtina@pravets.bg, както и да входирате писмено в деловодството на Община Правец, най-късно до 16.30 часа на 10.02.2021 година /Сряда/.
Мненията, становищата и въпросите отправени чрез имейл или входирани писмено в деловодството ще бъдат отразени в протокола за обсъждането.
Проектобюджетът за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на общината линк https://pravets.bg/ads/view/pokana-za-publichno-obsazhdane-na-proekt-za-byudzhet-2021-1571 в раздел „Бюджет и финанси“.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?