Съобщение

14 Януари 2020 Източник: Община Правец видяна 106 /

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

Г-Н ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ПЕТКОВ

Г-Н НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГОГУШЕВ

ЖК СЕВЕР, БЛ. 212, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8

ГР. ПРАВЕЦ

 

Общинска администрация на община Правец е разработила проект за нанасяне на ПИ № 58030.110.297 в  Плана на новообразуваните имоти  на мах. Драганска, землището на гр. Правец, общинска собственост, съгласно нот. акт № 3438-ІІ/ 01.07.2019г.

В качеството Ви на  заинтересувани съседи, Ви моля да се явите в Общинска администрация на Община Правец – в Дирекция устройство на територията и управление на собствеността/ УТУС / етаж 1, стая 109/ в 7 /седем/дневен срок, считано от 15.01.2020г, за да се запознаете с преписката.

От общината


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?