Категории

СЪОБЩЕНИЕ

26 Май 2021 Източник: Община Правец видяна 185 /

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ГРИГОРОВА ТОДОРОВА

Г-Н ИВАН СЕМКОВ ТОДОРОВ

Г-ЖА НАДЕЖДА ТОШКОВА АНДРЕЕВА

Г-ЖА ГАБРИЕЛА ТОШКОВА СЕМКОВА-ИЛИЕВА

Г-ЖА ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА ХРИСТОВА

Г-Н ТОДОР КРЪСТЕВ ТОДОРОВ

Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ ГАНЧЕВ

Г-Н ПЕТЕР ИВАНОВ ГАНЧЕВ

Г-Н МАРИЯН ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ

Г-ЖА ЦЕНКА ИВАНОВА СТАНЕВА

Г-Н СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЕВ

Г-ЖА КРАСИМИРА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

 

В качеството Ви на наследници на Тодор Семков Васильовски, Ви уведомявам, че със заповед № З-264/ 26.05.2021г. на кмета на община Правец е одобрен  проект за  ПУП - План за застрояване на ПИ 58030.88.887, м. Полето, землището на гр. Правец, собственост на Велислав Пламенов Илчев с предвиждане за ниско жилищно застрояване.

Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

 На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

 

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?