Категории

СЪОБЩЕНИЕ

19 Юли 2021 Източник: Община Правец видяна 85 /

ДО

Г-ЖА МИЛЕНА ХРИСТОВА ПОПОВА

Г-ЖА ДАФИНКА БОНЧЕВА ЦОЛОВА

Г-ЖА МАРИЯ БОНЧЕВА ПИРАЛКОВА 

В Общинска администрация на община Правец е постъпил  проект за нанасяне на ПИ 58030.112.250, по План на новообразуваните имоти на мах. Скърнава, община Правец, собственост на наследниците на Вълко Василев Карчев.

Проектът  се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта. 

 От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?