Категории

СЪОБЩЕНИЕ

12 Ноември 2021 Източник: Община Правец видяна 222 /

ДО   

Г-ЖА ВЕРЖИНИЯ ЙОТОВА ВАСИЛЕВА

В качеството Ви на съсед Ви уведомявам, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проект за нанасяне на ПИ 58030.110.328, по Плана на новообразуваните имоти на махала Драганска, гр. Правец, собственост на наследниците на Иван Маринов Ненчев. 

Проектът се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

В 7 /седем/ дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта. 

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?