Категории

СЪОБЩЕНИЕ

05 Януари 2022 Източник: Община Правец видяна 60 /

ДО 
Г-ЖА РАДА ХРИСТОВА ЛУКОВА 
Г-Н ИВО ЦВЕТАНОВ ДРАГИЕВ 
Г-ЖА ДОБРИНКА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА 
Г-Н СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 
Г-ЖА СИЛВИЯ НИКОЛОВА СТОЯНОВА 
Г-Н ВАНГЕЛ ВЕЛЕВ ИВАНОВ 
Г-Н ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕЙКОВ 
Г-ЖА РЕНЕТА КОЛЕВА ДЕНЕВА 
Г-Н НИКОЛАЙ САЗДОВ БОРИСОВ 


Уведомявам Ви, че със заповед № З-767/ 30.12.2021г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за ПУП - План за застрояване на ПИ 58030.93.44, м. Куковското, по Кадастралната карта на гр. Правец, собственост на Галя Георгиева Божинова с предвиждане за ниско жилищно застрояване.
Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.
От Oбщината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?