Категории

СЪОБЩЕНИЕ

14 Януари 2022 Източник: Община Правец видяна 90 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Г-Н МИТКО ЦЕНОВ БРЪСНАШКИ
Г-Н ПАВЕЛ ЦЕНОВ БРЪСНАШКИ

В качеството Ви на съсобственик Ви уведомявам, че със заповед № З-668/15.11.2021г. на Кмета на община Правец е одобрен замяна по чл. 16 от ЗУТ за ПИ 58030.505.7274, по кадастралния план на гр. Правец, собственост на Иван Георгиев Райновски, Павел Георгиев Райновски, Цецка Григорова Рашкова, Митко Ценов Бръснашки и Павел Ценов Бръснашки.
Заповедта се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 215, ал. 4 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От Oбщината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?