Категории

СЪОБЩЕНИЕ

26 Април 2022 Източник: Община Правец видяна 94 /

СЪОБЩЕНИЕ 

ДО 

Г-ЖА МИЛЕНА ОРЛИНОВА КЕРЕМИДСКА 

Г-ЖА ЦВЕТАНКА ДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА  

Уведомявам Ви, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проект за нанасяне на ПИ 58030.111.65, в плана новообразуваните имоти на махала Живковска, землището на гр. Правец, собственост на Ивайло Маринов Иванов и наследниците на Мария Христова Керемидска. 

Проектът се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

В 7 /седем/ дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

От Общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?